Optix 2005 je program namenjen optičarskim radnjama i oftalmološkim ordinacijama.

Optix 2005

Očna optika je kompleksna i odgovorna delatnost u kojoj se zahteva stručnost, preciznost i rukovanje velikim brojem detalja. Ako se uzme u obzir i sva složenost odnosa sa pacijentima i snabdevačima, zatim održavanje zaliha u optimalnim granicama i drugo, jasno se ukazuje potreba za softverskim rešenjem kojim bi se olakšalo i unapredilo poslovanje i koje bi omogućilo da zaposleni budu više angažovani u osnovnoj delatnosti struke.

OPTIX 2005 je softver projektovan i implementiran tako da odgovori ovim zahtevima a i nekim dodatnim kao što su lak rad sa programom, udoban i funkcionalan korisnički interfejs, detaljan i sveobuhvatan sistem pomoći korisniku i slično. Razvoj OPTIX-a 2005 je počeo još 1997. godine. Od tada, program je u velikoj meri menjan i poboljšavan, u čemu su nam sugestije iz prakse naših korisnika bile od velike pomoći. Ni aktuelna verzija nije, naravno, konačna. Rad na unapređenju OPTIX-a 2005 će biti nastavljen a potrebe i zahtevi korisnika biće i dalje naš glavni putokaz.

Pomoću menija koga vidite sa desne strane, možete da pogledate nešto detaljniji prikaz pojedninih opcija i osobina OPTIX-a 2005. Naglasili smo i ukratko opisali samo pojedine delove, da bismo onima koji su zainteresovani pružili potrebne informacije.

Optix 2005


Zalihe

 • Dioptrijska stakla
 • Pretraživanje baze Stakala
 • Okviri
 • Kontaktna sočiva
 • Ostali proizvodi
 • Usluge
 • Određivanje kritične zalihe za svaki proizvod ponaosob

Dioptrijska stakla

Podaci o dioptrijskim staklima su organizovani hijerarhijski na dva nivoa. Prvi nivo su Vrste dioptrijskih stakala a drugi njihove Dioptrije. Za jednu vrstu stakla može postojati nula, jedna ili više dioptrija.

Vrste stakala 

Važno je napomenuti da pod dioptrijom u ovom programu podrazumevamo određenu kombinaciju sledećih parametra:
Sph, Ax1, Cyl, Ax2, Add, R/L (Right/Left, Desno/Levo) i ø (Prečnik).

Staklo je jednoznačno određeno samo ako mu znate vrstu i sve parametre dioptrije. U sistemu su obezbeđeni vrlo fleksibilni mehanizmi pretraživanja, tako da ćete brzo naći staklo koje tražite, iako ih u prosečno popunjenoj bazi može imati preko sto hiljada.

Dioptrije stakala

Pretraživanje baze Stakala

Pretraživanje stakala

Ova forma, kao i slične forme za pretraživanje ostalih grupa proizvoda (Okviri, Kontaktna sočiva ...), se često koristi u programu. Ona predstavlja moćan ali istovremeno jednostavan mehanizam kojim dolazite do neke određene dioptrije ili grupe dioptrija, na osnovu kriterijuma koje zadate. Mnogi delovi sistema u kojima je potrebno odrediti ili pronaći staklo, kao na primer pri prodaji ili nabavci, koriste ovu formu.

Okviri

Okviri su, potpuno analogno dioptrijskim staklima, takođe opisani u dva hijerarhijska nivoa: Vrste okvira i Modeli.

Vrste okvira

Modeli okvira

Parametri koji jednoznačno određuju okvir u ovoj tabeli (tabeli modela) su: Model, Boja, Okular, Most i Ručka. Znači, za određenu Vrstu okvira ne mogu postojati dva zapisa sa identičnom kombinacijom ovih parametara.

Određivanje kritične zalihe za svaki proizvod ponaosob

U OPTIX-u 2005 za svaku pojedinu stavku iz svih grupa proizvoda (Dioptrijska stakla, Okviri, Kontaktna sočiva i Ostali proizvodi) možete da odredite vrednost Kritične zalihe. Kada Lager (broj komada na zalihama) dostigne tu vrednost, sistem će Vas na to upozoriti odgovarajućim opisom u koloni Zalihe, a možete i preko zadavanja određenih parametara pretraživanja da dobijete pregled takvih proizvoda.

Opis stanja zalihaOk - Zalihe postoje i veće su od Kritičnih ili su veće od nule ako Kritične zalihe nisu određene

? - Zalihe (lager) su nedefinisane, odnosno nisu unete

Kriticno - Zalihe su jednake ili manje od kritičnih, ali su veće od nule

Naruci - Zalihe (lager) su manje od nule

Nula - Polje Lager je jednako nuli

 

 

 


Pacijenti i oftalmološka ordinacija

 • Evidencija pacijenata
 • Prodaja
 • Pregledi
 • Intervencije
 • Ordinacija sa više lekara
 • Uplate i dugovanja pacijenata, plaćanje u više rata i drugo …

Evidencija pacijenata

Kartoteka pacijenata je, naravno, jedinstvena tako da su jednom uneti podaci o pacijentu, odnosno komitentu, dostupni i u "ordinaciji" i u ostalom delu sistema.

Evidencija pacijenata

Prodaja

Prodaja u OPTIX-u 2005 se vrši preko dokumenta koji se zove Revers. Ovim dokumentom se vrši skidanje artikala sa zaliha kao i zaduživanje pacijenta. Pojedine opcije na Reversu mogu biti dostupne ili nedostupne korisniku (radniku) u zavisnosti od njegovih ovlašćenja u sistemu.

Revers

Pregledi

Ovaj deo OPTIX-a 2005 je namenjen optičarskim radnjama koje su istovremeno i oftalmološke ordinacije. Ukoliko su radnja i ordinacija fizički odvojene ali na oba mesta postoje računari koji su međusobno umreženi, tada uz glavni program OPTIX 2005 dobijate i besplatnu licencu za softver OPTIX 2005 Ordinacija koji je specijalizovan za pristup samo podacima koji su od značaja za oftalmološku ordinaciju.

Pregledi pacijenata

Pregled


 

Snabdevači

 • Ponuda snabdevača
 • Skoro automatizovano naručivanje robe (fax modemom je moguće narudžbenicu direktno poslati na faks Vašeg snabdevača)
 • Uplate i dugovanja snabdevačima

Ponuda snabdevača

Ponuda snabdevača

Ponuda snabdevača postoji za sve grupe proizvoda (Stakla, Okviri, Kontaktna sočiva, Ostalo) i za sve njih funkcioniše skoro potpuno isto. To je tabela u kojoj se nalazi spisak snabdevača koji nude određeni proizvod (ispisan na naslovu forme, pogledajte sliku), po određenoj ceni.

U koloni Poslednje naručivanje biće upisan broj Narudžbenice i datum kada je poslednji put staklo naručivano od tog snabdevača. Kolona Selekt. za naručivanje (selektovano za naručivanje) služi da označite da to staklo hoćete da stavite na sledeću Narudžbenicu koju formirate za tog snabdevača.

Za formiranje ponude snabdevača za stakla, kao i za njihovu selekciju za naručivanje, stoje Vam na raspolaganju i mehanizmi kojima to možete u velikoj meri automatizovano da odradite.


Još neke mogućnosti i osobine

 • Višekorisnički rad
 • Različiti nivoi pristupa i ovlašćenja korisnika
 • Razni grafički pregledi, tabelarni i štampani izveštaji
 • Ugrađen mehanizam arhiviranja podataka
 • Detaljan i sveobuhvatan kontekstni windows help sistem (pomoć korisniku)
 • Štampano korisničko uputstvo

Različiti nivoi pristupa i ovlašćenja korisnika

Korisnik

OPTIX 2005 podržava rad više korisnika koji imaju različita ovlašćenja i nivoe pristupa. Davanjem tačno određenih ovlašćenja korisniku (radniku) možete u velikoj meri preduprediti greške ili "greške" koje se u toku rada javljaju.

 

Razni grafički pregledi, tabelarni i štampani izveštaji

U OPTIX-u 2005 ima puno grafičkih, tabelarnih i štampanih izveštaja koji će Vam pomoći da sagledate celinu ili pojedinosti Vašeg poslovanja.

Dugovanje pacijenata

 

Grafik: Reversi po korisnicima

Ovaj grafik Vam, na primer, može koristiti prilikom procene koga od vaših radnika treba nagraditi za veće zalaganje.

 

Grafik: Reversi po mesecima

Koji su "dobri" a koji "loši" meseci za poslovanje možete proceniti uz pomoć ovog grafika.