Indeks članaka

Još neke mogućnosti i osobine

  • Višekorisnički rad
  • Različiti nivoi pristupa i ovlašćenja korisnika
  • Razni grafički pregledi, tabelarni i štampani izveštaji
  • Ugrađen mehanizam arhiviranja podataka
  • Detaljan i sveobuhvatan kontekstni windows help sistem (pomoć korisniku)
  • Štampano korisničko uputstvo

Različiti nivoi pristupa i ovlašćenja korisnika

Korisnik

OPTIX 2005 podržava rad više korisnika koji imaju različita ovlašćenja i nivoe pristupa. Davanjem tačno određenih ovlašćenja korisniku (radniku) možete u velikoj meri preduprediti greške ili "greške" koje se u toku rada javljaju.

 

Razni grafički pregledi, tabelarni i štampani izveštaji

U OPTIX-u 2005 ima puno grafičkih, tabelarnih i štampanih izveštaja koji će Vam pomoći da sagledate celinu ili pojedinosti Vašeg poslovanja.

Dugovanje pacijenata

 

Grafik: Reversi po korisnicima

Ovaj grafik Vam, na primer, može koristiti prilikom procene koga od vaših radnika treba nagraditi za veće zalaganje.

 

Grafik: Reversi po mesecima

Koji su "dobri" a koji "loši" meseci za poslovanje možete proceniti uz pomoć ovog grafika.