Indeks članaka

 

Snabdevači

  • Ponuda snabdevača
  • Skoro automatizovano naručivanje robe (fax modemom je moguće narudžbenicu direktno poslati na faks Vašeg snabdevača)
  • Uplate i dugovanja snabdevačima

Ponuda snabdevača

Ponuda snabdevača

Ponuda snabdevača postoji za sve grupe proizvoda (Stakla, Okviri, Kontaktna sočiva, Ostalo) i za sve njih funkcioniše skoro potpuno isto. To je tabela u kojoj se nalazi spisak snabdevača koji nude određeni proizvod (ispisan na naslovu forme, pogledajte sliku), po određenoj ceni.

U koloni Poslednje naručivanje biće upisan broj Narudžbenice i datum kada je poslednji put staklo naručivano od tog snabdevača. Kolona Selekt. za naručivanje (selektovano za naručivanje) služi da označite da to staklo hoćete da stavite na sledeću Narudžbenicu koju formirate za tog snabdevača.

Za formiranje ponude snabdevača za stakla, kao i za njihovu selekciju za naručivanje, stoje Vam na raspolaganju i mehanizmi kojima to možete u velikoj meri automatizovano da odradite.