Indeks članaka

Pacijenti i oftalmološka ordinacija

  • Evidencija pacijenata
  • Prodaja
  • Pregledi
  • Intervencije
  • Ordinacija sa više lekara
  • Uplate i dugovanja pacijenata, plaćanje u više rata i drugo …

Evidencija pacijenata

Kartoteka pacijenata je, naravno, jedinstvena tako da su jednom uneti podaci o pacijentu, odnosno komitentu, dostupni i u "ordinaciji" i u ostalom delu sistema.

Evidencija pacijenata

Prodaja

Prodaja u OPTIX-u 2005 se vrši preko dokumenta koji se zove Revers. Ovim dokumentom se vrši skidanje artikala sa zaliha kao i zaduživanje pacijenta. Pojedine opcije na Reversu mogu biti dostupne ili nedostupne korisniku (radniku) u zavisnosti od njegovih ovlašćenja u sistemu.

Revers

Pregledi

Ovaj deo OPTIX-a 2005 je namenjen optičarskim radnjama koje su istovremeno i oftalmološke ordinacije. Ukoliko su radnja i ordinacija fizički odvojene ali na oba mesta postoje računari koji su međusobno umreženi, tada uz glavni program OPTIX 2005 dobijate i besplatnu licencu za softver OPTIX 2005 Ordinacija koji je specijalizovan za pristup samo podacima koji su od značaja za oftalmološku ordinaciju.

Pregledi pacijenata

Pregled