Indeks članaka

Zalihe

  • Dioptrijska stakla
  • Pretraživanje baze Stakala
  • Okviri
  • Kontaktna sočiva
  • Ostali proizvodi
  • Usluge
  • Određivanje kritične zalihe za svaki proizvod ponaosob

Dioptrijska stakla

Podaci o dioptrijskim staklima su organizovani hijerarhijski na dva nivoa. Prvi nivo su Vrste dioptrijskih stakala a drugi njihove Dioptrije. Za jednu vrstu stakla može postojati nula, jedna ili više dioptrija.

Vrste stakala 

Važno je napomenuti da pod dioptrijom u ovom programu podrazumevamo određenu kombinaciju sledećih parametra:
Sph, Ax1, Cyl, Ax2, Add, R/L (Right/Left, Desno/Levo) i ø (Prečnik).

Staklo je jednoznačno određeno samo ako mu znate vrstu i sve parametre dioptrije. U sistemu su obezbeđeni vrlo fleksibilni mehanizmi pretraživanja, tako da ćete brzo naći staklo koje tražite, iako ih u prosečno popunjenoj bazi može imati preko sto hiljada.

Dioptrije stakala

Pretraživanje baze Stakala

Pretraživanje stakala

Ova forma, kao i slične forme za pretraživanje ostalih grupa proizvoda (Okviri, Kontaktna sočiva ...), se često koristi u programu. Ona predstavlja moćan ali istovremeno jednostavan mehanizam kojim dolazite do neke određene dioptrije ili grupe dioptrija, na osnovu kriterijuma koje zadate. Mnogi delovi sistema u kojima je potrebno odrediti ili pronaći staklo, kao na primer pri prodaji ili nabavci, koriste ovu formu.

Okviri

Okviri su, potpuno analogno dioptrijskim staklima, takođe opisani u dva hijerarhijska nivoa: Vrste okvira i Modeli.

Vrste okvira

Modeli okvira

Parametri koji jednoznačno određuju okvir u ovoj tabeli (tabeli modela) su: Model, Boja, Okular, Most i Ručka. Znači, za određenu Vrstu okvira ne mogu postojati dva zapisa sa identičnom kombinacijom ovih parametara.

Određivanje kritične zalihe za svaki proizvod ponaosob

U OPTIX-u 2005 za svaku pojedinu stavku iz svih grupa proizvoda (Dioptrijska stakla, Okviri, Kontaktna sočiva i Ostali proizvodi) možete da odredite vrednost Kritične zalihe. Kada Lager (broj komada na zalihama) dostigne tu vrednost, sistem će Vas na to upozoriti odgovarajućim opisom u koloni Zalihe, a možete i preko zadavanja određenih parametara pretraživanja da dobijete pregled takvih proizvoda.

Opis stanja zalihaOk - Zalihe postoje i veće su od Kritičnih ili su veće od nule ako Kritične zalihe nisu određene

? - Zalihe (lager) su nedefinisane, odnosno nisu unete

Kriticno - Zalihe su jednake ili manje od kritičnih, ali su veće od nule

Naruci - Zalihe (lager) su manje od nule

Nula - Polje Lager je jednako nuli