Indeks članaka

Snabdevači

Porudžbine

Porudžbina snabdevaču je dokument u CMP sistemu kojim dobijate veću kontrolu nad postupkom naručivanja robe od Vaših snabdevača. Porudžbina takođe sadrži i dodatne alate koji Vam mogu pomoći da optimizujete svoje zalihe.

Porudžbina

Automatsko naručivanje

Automatsko naručivanje (wizard za kreiranje porudžbine snabdevaču) je koncept u CMP sistemu koji će Vam pomoći prilikom odlučivanja šta i koliko treba naručiti, a takođe će Vam i sâm postupak kreiranja Porudžbine u velikoj meri automatizovati. Za Automatsko naručivanje vrlo su važne informacije o Lageru, Kritičnim zalihama, kao i informacija koja postoji u Komponentama i Ostaloj robi a odnosi se na Snabdevača od koga obično naručujete konkretan proizvod.

Porudžbina

U zavisnosti od toga kako podesite njegove parametre (pogledajte sliku), Wizard (čarobnjak) za kreiranje porudžbine snabdevaču će pretražiti vaše Zalihe i popuniti stavke Porudžbine samo odgovarajućim Komponentama i Ostalom robom. Takođe će i broj komada svake stavke koja se poručuje biti optimalno postavljen.