Indeks članaka

Zalihe

Komponente

Kao što je u uvodnim napomenama naglašeno, jedna od osnovnih karakteristika CMP poslovnog sistema je mogućnost pojedinačnog praćenja određenih entiteta u poslovnom toku.

Koncept Komponenti u CMP-u pokriva one proizvode (robu) za koje Vam je potrebno da za svaki pojedinačni primerak znate njegov celokupan tok kroz Vaš poslovni sistem, odnosno, treba da znate:

  • od koga, kada i pod kojim uslovima je primerak nabavljen
  • da li je, kome, kada i pod kakvim uslovima prodat
  • koliko traje garancija Vašeg snabdevača prema Vama kao i Vaša prema klijentu
  • da li je bilo reklamacija na taj primerak i šta se sa reklamacijom dešavalo
  • ...

Komponenta može da bude, na primer: matična ploča, hard disk, monitor, mobilni telefon, i slično.

Komponente

Podaci o komponentama su organizovani u dva hijerarhijska nivoa. Prvi je tabela Komponente, prikazana na gornjoj slici, u kojoj se opisuju Tip, Model, Cena i ostalo što je zajedničko za sve primerke nekog uređaja. Otvaranjem zapisa iz gornje tabele dobijate sledeću formu.

Komponente

Primerci (lager komponente)

Pojedinačni primerci neke Komponente opisuju se u tabeli Lager komponente (slika dole).

Lager komponente

Otvaranjem zapisa Primerka dobićete sve značajne informacije koje o njemu postoje u sistemu:

Opšti podaci:

Primerak

 

Podaci o nabavci:

Primerak detalj

 

Podaci o prodaji primerka:

Primerak

 

Podaci o eventualnim reklamacijama:

Primerak