BuSol - Business Solution doo je specijalizovan za:

  • Projektovanje i implementaciju softvera
  • Projektovanje, implementaciju i održavanje informacionih sistema
  • Izradu Web prezentacija i Web aplikacija
  • Konsalting u vezi sa Informacionim Tehnologijama (IT)